Telefon : 0 531 467 79 66 | Email : info@sismix.gen.tr

Şartlar & Koşullar

www.sismix.gen.tr - [www.acikalanserinletme.net] Sitesi Şartlar Ve Koşullarıdır.
 
1-a) www.sismix.gen.tr bu belgede sismix, sismix-Coşkun Gürbalıkçı yada www.acikalanserinletme.net olarak anılacaktır.
1-b)Bu sitedeki tüm içerik; her türlü ses, metin, görüntü, logo, resim, şekil, çizim, animasyon, klip, müzik ve video kayıtları, yazılım, program kodları ve bunlarla kısıtlı olmamak üzere her türlü bilgi ve belge, ticari marka ve bunlara bağlı her türlü fikri mülkiyet ve başkaca haklar, "sismix- Coşkun Gürbalıkçı " 'na aittir. Yukarıda sayılan veya sayılanlarla kısıtlı olmamak üzere site kapsamındaki her türlü unsurun "sismix Coşkun Gürbalıkçı" yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde ve yabancı dilde kullanımı, iktibası, kopya edilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi, değişiklik (tahrifat)yapılması, depolanması, bir başka bilgisayara yüklenmesi, postalanması, dağıtılması, nakli, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda belirtilen fiillerin teşvik edilmesi, yapılmasının kolaylaştırılması yasaktır. Bu site içeriğinde yer alan unsurlardan herhangi biri görüntü, yazı, bilgi ve belge kısmen de olsa hiçbir şekil ve surette satılamaz, kiralanamaz veya herhangi bir kâr amacıyla dağıtılamaz.
2-"sismix- Coşkun Gürbalıkçı"‘nin sitesindeki bağlantılar başka sitelere götürebilir."sismix - Coşkun Gürbalıkçı", bu sitelerin içeriği, doğruluğu veya işleviyle ilgili olarak, hiçbir sorumluluk üstlenmez; "sismix - Coşkun Gürbalıkçı" bağlantısını verdiği sitelerde daha sonra olabilecek herhangi bir değişiklikten sorumlu değildir ve bu sitelere erişim veya bu sitelerin kullanımından doğan/ doğabilecek herhangi bir doğrudan, dolaylı, zarar, ziyan, tazminat, cezai şarttan dolayı sorumlu tutulamaz.
3-Bu sitede yer alan tüm unsurlar, sadece bilgi verme amacıyla sunulmaktadır. "sismix - Coşkun Gürbalıkçı", bu sitede yer alan herhangi bir ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belgenin belirli bir amaca uygunluğunu, geçerliliğini, bu bilgilerin eksik veya güncel olup olmadığını garanti ve taahhüt etmez. Ayrıca, bu siteye erişiminiz, kullanmanız veya bu siteden herhangi bir ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belge indirmeniz nedeniyle bilgisayar donanımınızda veya diğer varlıklarınızda olabilecek herhangi bir hasar veya bulaşan/ bulaşabilecek bir virüsten, bu nedenle doğmuş/ doğabilecek zararlardan"sismix - Coşkun Gürbalıkçı" kesinlikle sorumlu değildir.
4-İnternet aracılığıyla "sismix - Coşkun Gürbalıkçı" ’na ilettiğiniz her tür bilginin (her tür yorum, öneri, fikir, grafik, vb dahil), size veya başka herhangi bir kişiye herhangi bir ödeme yapılmaksızın, sınırsız kullanım hakkı, fikri mülkiyet hukuku vesair mevzuattan doğan/doğacak tüm hak ve yetkileri "sismix - Coşkun Gürbalıkçı"na geçecektir.
5-18 yaşından küçüklerin, www.acikalanserinletme.net web sitesine, velileri veya vasilerinden izin almaksızın bilgi sunmalarından "sismix- Coşkun Gürbalıkçı" sorumlu değildir.
6-Bu sitede, işbu kullanım hakları ile ilgili olarak belirtilen hususlara aykırı hareket eden kişi/kişiler "sismix - Coşkun Gürbalıkçı"’nun doğmuş ve doğacak her türlü zararını tazmin etmekle yükümlü olacaklardır.
7-İş bu site kullanım haklarının uygulanmasından ve yorumlanmasından doğacak her türlü ihtilafın çözümünde Türkiye Cumhuriyeti Mer’i mevzuatı uygulanacak olup ihtilafların hallinde tek yetkili mercii Manisa Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.
8- "sismix- Coşkun Gürbalıkçı" kullanım şartlarını dilediği zaman değiştirme hakkına sahiptir. Değiştirilmiş kullanım şartları yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve bu sitenin sağladığı hizmetlerin kullanımı, o andan itibaren yenilenmiş kullanım haklarına bağlı olacaktır.
9- Siteyi kullandığınız durumda yukarıdaki hüküm ve koşulları okumuş, anlamış ve kabul etmiş olmaktasınız.